.
Điểm sáng phong trào phụ nữ

Điểm sáng phong trào phụ nữ

(GLO)- Với những cách làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trở thành một trong những tập thể điển hình của tỉnh.

.