• Gia Lai thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
  • Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước
  • Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Những bước chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2.

Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(GLO)- Từ ngày 19 đến 22-1, Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cho hơn 220 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận và 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

.
.