Kiểm soát quyền lực góp phần phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 2 cấp trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Những kết quả đáng ghi nhận
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở địa phương, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã ban hành Quy chế về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, đồng thời thể chế hóa trong kế hoạch, chương trình công tác của ngành để tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7-7-2007 và Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng, Quy định số 02/QĐ-VKSTC, ngày 17-10-2008 của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao. Chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong việc giải quyết các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, chức vụ, vụ án và vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.
Về công tác chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc theo quy định, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tăng cường, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Viện KSND luôn chú trọng việc nắm và quản lý nguồn tin về tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát nhiều hoạt động điều tra trước và sau khi khởi tố vụ án; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, đồng thời kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của Cơ quan Điều tra; phối hợp với cơ quan chức năng ký ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và quy chế giải quyết các vụ án hình sự; đề ra một số chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của ngành để phấn đấu thực hiện; tăng cường trực tiếp kiểm sát, mở rộng hơn về phạm vi và thực hiện sớm hơn trong các tiến trình tố tụng; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình nghiệp vụ, nhất là những quy định nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm.
Công tác phối hợp liên ngành được triển khai thực hiện theo hướng đánh giá chuyên sâu việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Đối với một số vụ án có khó khăn, vướng mắc đã tổ chức họp 3 ngành, mời cấp ủy tham dự để chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong công tác phối hợp giải quyết án…  
Thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: R’Ô HOK
Thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: R’Ô HOK
Viện KSND 2 cấp thực hiện nghiêm túc chủ trương nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp (phiên tòa rút kinh nghiệm), nhất là các phiên tòa theo cụm từ 3 đến 5 đơn vị cấp huyện và các phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, có lãnh đạo Viện KSND tỉnh và các phòng nghiệp vụ tham dự, chỉ đạo họp rút kinh nghiệm. Việc tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa đảm bảo bình đẳng, công khai, dân chủ theo tinh thần cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm các bản án hình sự. Đồng thời, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, dự báo xu hướng tình hình tội phạm và vi phạm để làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, từ đó tham mưu cho các cấp ủy Đảng, kiến nghị với chính quyền và cơ quan hữu quan có giải pháp phòng-chống vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.
Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật luôn được ngành chú trọng, nhiều năm lựa chọn là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Việc tham gia phiên tòa, phiên họp của Viện Kiểm sát có chất lượng tốt, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực. Viện KSND 2 cấp đã chỉ đạo hàng ngày kiểm sát các thủ tục tạm giữ, tạm giam tại các nhà tạm giữ, 1 tuần/lần đối với trại tạm giam. Kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án tử hình và hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét đặc xá cho phạm nhân đảm bảo đúng đối tượng và trình tự pháp luật quy định. Viện Kiểm sát đã chủ động phối hợp với Công an, Tòa án và cơ quan Thi hành án nắm chắc số bản án và số người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật để tổ chức thi hành, số án dân sự có điều kiện thi hành và không có điều kiện thi hành để phân loại thi hành triệt để. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ, ủy thác trả lại đơn, việc xét cho hưởng thời hiệu và xóa án tích, xét miễn giảm án phí, phạt tiền đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm sát thi hành án đối với các trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, bị phạt cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, việc thi hành hình phạt tiền, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan Thi hành án, chấp hành viên; kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành 1.244 văn bản kết luận, kiến nghị, kháng nghị xử lý, khắc phục, phòng ngừa. Hàng năm đều mời Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia các đợt kiểm sát tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy chế phối hợp đã ký.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, tăng cường trực tiếp kiểm sát, bố trí phòng tiếp công dân đúng quy định; kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, kiểm sát viên làm công tác này và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cùng với việc tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo tiếp công dân nhiều hơn và tổ chức đối thoại với công dân có nhiều ngành tham gia để giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, được sự đồng thuận của người dân.
Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện KSND 2 cấp đã tích cực, chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong lĩnh vực quản lý nhà nước và xã hội; kịp thời ban hành 3.215 văn bản (245 kháng nghị, 1.122 kiến nghị và 1.848 kết luận) yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục vi phạm, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm (tăng 1.448 văn bản so với nhiệm kỳ trước). Các văn bản kháng nghị, kiến nghị, kết luận của Viện Kiểm sát đều bảo đảm tính có căn cứ, được các cơ quan tư pháp tiếp thu, thực hiện.
Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực
Kiểm soát quyền lực là một trong những giải pháp quan trọng góp phần PCTN, tiêu cực. Để thực hiện hiệu quả công tác này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau đây: 
 Một là, về đổi mới tổ chức của Viện KSND trong quá trình hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực, bên cạnh quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, cần xem xét Viện Kiểm sát thuộc nhóm quyền kiểm soát quyền lực thứ tư và cần nghiên cứu để tách riêng các quy định về Viện KSND thành một chương riêng trong Hiến pháp mà không đặt cùng chương với quy định về Tòa án nhân dân nhằm đảm bảo sự phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND.
Nghiên cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện KSND trong điều tra vụ án hình sự, Viện Kiểm sát chỉ đạo hoạt động điều tra; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước và lợi ích của những người yếu thế.
Hai là, các vụ án tham nhũng, kinh tế thường liên quan đến nhiều lĩnh vực như quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên rừng, quản lý dự án đầu tư... đều phải liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản, song vấn đề này nhiều năm qua còn bất cập, không kịp thời, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan nên các vụ việc, vụ án thường bị kéo dài, thiếu căn cứ xử lý. Vì vậy, cần có sự hoàn thiện về pháp luật trong cơ chế, chính sách, trách nhiệm đối với công tác giám định tư pháp, giám định tài chính và định giá tài sản để phục vụ tốt cho các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án ở lĩnh vực này.
Ba là, đề nghị Nhà nước có cơ chế quản lý chặt chẽ trong việc luân chuyển nguồn tiền, ngoại tệ... trong các quan hệ giao dịch của hệ thống doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân vì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Bốn là, về biên chế của ngành KSND, thực tiễn hiện nay cho thấy, hàng năm, tình hình tội phạm và tranh chấp về dân sự, hành chính đều gia tăng; chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND được mở rộng hơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, biên chế của ngành KSND không được tăng mà vẫn phải thực hiện giảm 10% theo lộ trình tinh giản biên chế chung của Nhà nước. Do vậy, cần nghiên cứu, xem xét việc phân bổ biên chế cho các cơ quan tư pháp nói chung và ngành KSND nói riêng để phù hợp với tính chất và thực tiễn khối lượng công việc nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.