Chư Prông thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với kết quả đạt và vượt 17/22 chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tạo được nền tảng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Nhiều kết quả ấn tượng

Ông Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội của huyện năm 2022 đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt và vượt 17/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,94%; tổng diện tích gieo trồng là 76.890 ha, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 3,08% so với năm 2021. Trong năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước về ngân sách, đẩy mạnh triển khai các nguồn thu trên địa bàn. Đến nay, tổng thu ngân sách của huyện là 100,5 tỷ đồng, đạt 177,6% so với dự toán tỉnh giao, đạt 150% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

 Người dân huyện Chư Prông chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Hà Duy
Người dân huyện Chư Prông chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Hà Duy


Hoạt động thương mại-dịch vụ được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mua sắm của người dân. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng buôn lậu và gian lận thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2022 là 2.826 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch, tăng 11,4% so với năm ngoái.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, theo Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Nguyễn Văn Ân: Huyện đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiểm tra và báo cáo tiến độ giải ngân theo đúng quy định. Tổng kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu năm 2022 do huyện quản lý đầu tư là 158,973 tỷ đồng. Đến nay, các công trình năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022 đã hoàn thành, các công trình khởi công mới đang tiếp tục thi công theo tiến độ được duyệt; giá trị giải ngân đạt 67% kế hoạch vốn được giao.

Chất lượng hoạt động của các ngân hàng được nâng cao, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động trong năm 2022 là 1.799 tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2021, tổng dư nợ là 2.448,7 tỷ đồng, tăng 4,32% so với năm ngoái.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp, các ngành của huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho nông thôn, trong đó xác định những tiêu chí ưu tiên đầu tư để tập trung triển khai; đồng thời, yêu cầu các xã đánh giá cụ thể thực trạng từng tiêu chí để trên cơ sở đó tập trung triển khai các tiêu chí sớm có khả năng hoàn thành; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai những công việc chưa cần có sự đầu tư của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: “Bình quân mỗi xã đạt được 13,6 tiêu chí NTM. Lũy kế đến nay, toàn huyện đã có 7/19 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 36,8%, gồm các xã: Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drăng, Ia Boòng, Thăng Hưng, Ia Lâu. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, bên cạnh duy trì các tiêu chí, tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai đề án xây dựng làng NTM trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện cũng chú trọng triển khai Chương trình OCOP và trong năm đã có 8 sản phẩm được đánh giá cấp huyện, trong đó 5 sản phẩm đạt trên 50 điểm”.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Chính sách người có công, công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Khắc phục hạn chế để phát triển

Trong 22 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội của huyện đề ra trong năm 2022 còn 5 chỉ tiêu chưa đạt. Để khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2022 cũng như tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, huyện đã xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể để nỗ lực phấn đấu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,74%; tổng diện tích gieo trồng đạt 76.745 ha; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 69,34 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.600 tỷ đồng; diện tích trồng rừng mới đạt 457,45 ha.

Mô hình nuôi dê hiệu quả của chị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Sơr Siu H'Chuyên (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Duy
Mô hình nuôi dê hiệu quả của chị Siu H'Chuyên-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Sơr (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Duy
Ông Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Chư Prông là huyện biên giới, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, trình độ còn hạn chế, tình hình an ninh chính trị vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vì vậy, huyện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%, giải quyết tạo việc làm cho 2.750 lao động. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Mục tiêu của huyện trong năm 2023 là tiếp tục giữ vững nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh cải các hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tăng cường củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, một số giải pháp mang tính căn cơ, sát sườn đã được huyện đề ra. Đó là tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo quy hoạch; chú trọng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Huyện cũng xác định sẽ phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, phát triển các dự án ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

“Chúng tôi tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu năm 2023, toàn huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, triển khai hiệu quả xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai có hiệu quả các chính sách trồng rừng theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu trồng mới 457,45 ha rừng; đồng thời, tích cực triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng hiện do UBND cấp xã quản lý, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng có chủ thực sự. Huyện cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đặc biệt là sẽ triển khai đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Gạo Ia Lâu”-ông Luyến cho hay.

Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023, bố trí vốn đầu tư phát triển cho các công trình, dự án quan trọng, thiết yếu thuộc các ngành, lĩnh vực để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đã nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác y tế dự phòng, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh theo mùa; hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025. Huyện cũng chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và gia đình văn hóa đảm bảo thực chất.

 

 HÀ DUY - NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.