Chủ động đổi mới nội dung, hình thức thông tin đối ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin đối ngoại là một trong những công cụ quan trọng để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế. Những năm qua, tỉnh đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thông tin đối ngoại theo hướng phong phú, toàn diện nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những chủ trương, chính sách, tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm mời gọi nhà đầu tư, du khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm, hợp tác đầu tư.

Thông tin chủ động, hiệu quả

Công tác cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đối ngoại được chú trọng thực hiện. Tỉnh chỉ đạo duy trì tổ chức tốt các kỳ họp báo định kỳ và hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho các lực lượng tuyên truyền. Tỉnh cũng đã duy trì việc tổng hợp, thông tin một số tình hình hoạt động thông tin đối ngoại và định hướng một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo định kỳ hàng tháng đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; chủ động biên soạn và cung cấp cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền miệng các văn bản định hướng công tác thông tin đối ngoại qua mạng nội bộ; duy trì việc cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền trước các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thông tin thời sự về tình hình quốc tế được dư luận quan tâm.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh duy trì các chuyên mục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; thông tin tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; kịp thời phản ánh các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Riêng trong năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú có trên 9.000 tin, bài phản ánh về Gia Lai, chủ yếu là các tin mang tính tích cực. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện 13.505 giờ phát thanh, 85.318 giờ truyền hình góp phần phản ánh toàn diện các sự kiện, hoạt động trong nước và trong tỉnh; đã xây dựng phim tài liệu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”; tham gia phối hợp thực hiện phim “Gia Lai-Khát vọng phát triển” trong loạt phim tài liệu “Khát vọng phát triển” phát sóng trên đài tỉnh và kênh VTV1. Báo Gia Lai đăng tải trên 150 tin, 70 bài và 200 ảnh thông tin các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đặc biệt, trong năm, Báo Gia Lai đạt giải ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

  Quang cảnh hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021 tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021 tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh HuyTỉnh thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo phương châm đa dạng hóa đối tác, lĩnh vực hợp tác. Hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch được quan tâm thực hiện thông qua nhiều kênh, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giới thiệu, quảng bá cơ hội, tiềm năng, chủ trương của tỉnh đến các doanh nghiệp tại các hội chợ, diễn đàn, triển lãm, quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư vào Gia Lai tại một số nước trong khu vực và thế giới. Hoạt động thông tin đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa, du lịch tập trung vào giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, nét độc đáo về con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh, nhất là di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, qua đó thu hút, phục hồi từng bước hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia nên việc quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là ở khu vực biên giới nắm bắt, thực hiện đúng, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách về đối ngoại, chủ trương, quan điểm về việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và Campuchia luôn được cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và các địa phương biên giới xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung thông tin, tuyên truyền về các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam-Campuchia; tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia) đã phối hợp tốt trong việc bảo vệ hệ thống cột mốc, đoạn biên giới đã được phân giới, cắm mốc và đoạn biên giới hiện quản theo đúng quy định; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình hoạt động các loại tội phạm tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng người dân tộc thiểu số từ nội địa vượt biên sang Campuchia, Thái Lan, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống buôn lậu, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền kết nghĩa thôn, làng hai bên biên giới; giữ gìn, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin đối ngoại

Cùng với những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thời gian qua vẫn còn khó khăn, hạn chế. Hình thức, nội dung thông tin đối ngoại chưa thật sự đổi mới. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh trong việc thực hiện thông tin đối ngoại có lúc còn chưa thường xuyên, hiệu quả. Việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội liên quan đến hoạt động đối ngoại, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới có lúc chưa chủ động, kịp thời, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới...

Trong thời gian đến, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, chúng ta cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quan điểm của Đảng về mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thông tin các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác thông tin về hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất-nhập khẩu, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội… để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề đối ngoại, biên giới, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác. Tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại, công tác quản lý biên giới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới cho các sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Tổ chức tập huấn tuyên truyền chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ban, ngành Trung ương để làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh ra nước ngoài. Giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư với tỉnh trên lĩnh vực nông-lâm nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch. Tiếp tục duy trì cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kết quả phân giới cắm mốc; hỗ trợ tổ chức tập huấn chuyên đề công tác thông tin đối ngoại liên quan đến tình hình Campuchia để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

 

TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.