Từ khóa: Ban Bí thư Trung ương Đảng

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

(GLO)- Từ quý IV-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công tác văn hóa chuyển biến tích cực

Công tác văn hóa chuyển biến tích cực

(GLO)- Ngày 24-11-2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau 1 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, công tác văn hóa của tỉnh chuyển biến tích cực.
Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo Bác

Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo Bác

(GLO)- Chiều 12-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021-nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến khoảng 6.000 điểm cầu các cấp trong cả nước.
Học tập và làm theo Bác phải thấm sâu trong tim, trong óc

Học tập và làm theo Bác phải thấm sâu trong tim, trong óc

(GLO)- Sáng 12-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục học tập, làm theo Bác một cách sâu rộng, có hiệu quả.
Bế mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(GLO)- Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đổi mới, trách nhiệm, chiều 28-3, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành các nội dung đề ra, kết thúc thành công tốt đẹp.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

(GLO)- Ngày 31-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.