Từ khóa: vi phạm Luật Lâm nghiệp

Khi người gác rừng bỏ việc

Khi người gác rừng bỏ việc

Theo thống kê của UBND tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 39 vụ vi phạm luật Lâm nghiệp, khối lượng gỗ vi phạm gần 60 mét khối, thiệt hại hơn 5,4 ha rừng.
Kon Tum vẫn còn xảy ra các vụ phá hoại rừng

Kon Tum vẫn còn xảy ra các vụ phá hoại rừng

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khối lượng gỗ vi phạm gần 60,3m3, thiệt hại hơn 5,4 ha rừng. So với năm 2022, cả ba tiêu chí số vụ, khối lượng gỗ và diện tích thiệt hại đều giảm sâu.