UBMTTQVN tỉnh Gia Lai hướng các phong trào thi đua về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thiết thực góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân kỷ niệm 88 năm thành lập MTTQ Việt Nam, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc trao đổi với Báo Gia Lai Điện tử về những đóng góp của Mặt trận vào sự nghiệp chung.
* P.V: Xin ông cho biết rõ thêm về ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam?
Ông Đinh Ngọc Hải. Ảnh: T.N
Ông Đinh Ngọc Hải. Ảnh: T.N
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam hàng năm là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế... Đây cũng là dịp các khu dân cư cùng nhau nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật... Đồng thời, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong năm qua, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết và phát triển, tiếp tục phát động thi đua để đạt kết quả cao hơn.
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển 1.257 bản thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19-4-1946 về các địa phương để trao tặng các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, ngày hội năm nay cũng là thời điểm tập trung đợt tuyên truyền, thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).
* P.V: Ông có thể điểm lại những kết quả tiêu biểu qua một số phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động?
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong bộ phận có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Quá trình triển khai cuộc vận động này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” gần 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các mô hình hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi tại một số địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của tỉnh.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ đã vận động nhân dân hiến hơn 10.000 m2 đất và ủng hộ nhiều tỷ đồng, hơn 26.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 phường và thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, dự kiến cuối năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
* P.V: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nghèo nhanh và bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, đoàn kết tập hợp động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, phản ánh tâm tư và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để đề xuất kiến nghị đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ở thôn, làng, tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp. Phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đội ngũ cốt cán làm chỗ dựa cho tổ chức và các phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), đáp ứng yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
* P.V: Xin cảm ơn ông.                                                                       
 Thanh Nhật (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.