.
.
(GLO)- Thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Các địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã đã chính thức đăng ký địa điểm và thời gian đại hội, theo 3 cụm thi đua.
 

 

 Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Ảnh: T.N
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Ảnh: T.N
 
Cụ thể: Cụm thi đua số 1 (gồm TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Chư Pah, Đức Cơ, Chư Prông) sẽ tiến hành đại hội điểm tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, dự kiến vào cuối tháng 10-2018. Cụm thi đua số 2 (gồm thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa) sẽ đại hội điểm tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, dự kiến trong tháng 11-2018. Cụm thi đua số 3 (gồm thị xã An Khê và các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) sẽ đại hội điểm tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê, dự kiến trong tháng 11-2018. 
 
Thanh Nhật
.