Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 15-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU  ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm có 12 đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm tổ trưởng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái làm tổ phó; 10 thành viên là đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 70-KH/TU; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU theo đúng quy định...

Cuộc họp đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, nội dung chương trình công tác năm 2023 của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thống nhất theo từng quý trong năm, trong đó chú trọng công tác kiểm tra tại một số Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương về việc kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc (nếu có); đồng thời tổng hợp, đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất, khách quan và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU trong thời gian đến ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU  ảnh 2

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các thành viên Tổ giúp việc rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 70-KH/TU và trên cơ sở kế hoạch đã được phân công chủ động làm việc với cơ quan, đơn vị được phân công về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; hàng năm, các Đảng bộ phải có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về cơ quan thường trực tham mưu để có căn cứ đánh giá chung và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quý II và quý III-2023, Tổ giúp việc sẽ tổ chức 2 đoàn kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU tại 5 đơn vị; trong quý IV tập trung cho công tác sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

(GLO)- Trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

(GLO)- Ngay sau khi các cấp ủy cấp trên có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ.
Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng chủ trì hội nghị.

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

(GLO)- Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát, vai trò gương mẫu của tổ chức Đảng các cấp và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31-5-2010 ban hành Quy chế công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị và gần đây là Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22-11-2021 (thay thế Quyết định số 1338-QĐ/TU). Theo đó, cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTDV đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

(GLO)- Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (15/2/1978-15/2/2023), Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku đã phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy về những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.