Từ khóa: tổ chức Đảng

Chư Sê quan tâm phát triển đảng viên

Chư Sê quan tâm phát triển đảng viên

(GLO)- Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tự hào tấm Huy hiệu Đảng trao

Tự hào tấm Huy hiệu Đảng trao

(GLO)- Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), đã có hàng trăm đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Khi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên

Khi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên

(GLO)- Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra mục tiêu có 90% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. 

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Ngày 29-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, các tổ chức Đảng, đảng viên đã phấn đấu hoàn thành nội dung được kiểm tra, giám sát và không có đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Ia Grai: Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm

Ia Grai: Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm

(GLO)- Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.