Từ khóa: thị trường Nhật Bản

Để nông sản Đắk Lắk tiến sâu vào thị trường Nhật Bản

Để nông sản Đắk Lắk tiến sâu vào thị trường Nhật Bản

Nhật Bản vốn được biết đến là thị trường “khó tính“, có nhiều tiêu chí khắt khe về tiêu chuẩn hàng hóa, không dễ thâm nhập. Đối với mặt hàng nông sản thì càng khó hơn, bởi phải qua các vòng “sát hạch“ gắt gao. Tuy nhiên, khi xuất được sang thị trường này thì giá trị nông sản càng được khẳng định và cũng sẽ dễ dàng tiếp cận vào các quốc gia khác.