Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng, tăng lương hưu 15% từ 1.7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 29.6, tại phiên bế mạc kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp 7 đồng ý tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu tăng 15%.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, căn cứ Kết luận số 83 ngày 21.6 của Bộ Chính trị và Báo cáo số 329 cùng ngày của Chính phủ, Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7, theo đề nghị của Chính phủ.

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng, điều chỉnh lương hưu tăng 15% từ 1.7
Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng, điều chỉnh lương hưu tăng 15% từ 1.7

Cụ thể, thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27, gồm: điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của bộ luật Lao động (tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1.7.2024); quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1.1.2025).

Quốc hội cũng đồng ý thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 trong khu vực công theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương.

Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện các nội dung đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện, gồm: hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng; quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Quốc hội cũng thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1.7.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở T.Ư, Quốc hội giao Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp trước ngày 31.12.

Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6.2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1.7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bãi bỏ, từ ngày 1.7 mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6.2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1.7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng quyết nghị, từ ngày 1.7, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6.2024). Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Cùng đó, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%), giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội việc thực hiện các nội dung này tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào giữa năm 2025.

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định tiền lương, chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc Văn phòng Quốc hội và các đối tượng khác thuộc thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp định Genève 70 năm nhìn lại

Hiệp định Genève 70 năm nhìn lại

Cách đây 70 năm, vào ngày 20-7-1954, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Campuchia được ký kết, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân ta cũng như chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm tại Việt Nam.

Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện Chư Păh khóa VI thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện Chư Păh khóa VI thông qua 9 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Trong 2 ngày (18 và 19-7), HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW: Chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa

10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW: Chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa

(GLO)- Sáng 18-7, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.