Từ khóa: sỏi thận

Dấu hiệu đau lưng thực ra là sỏi thận

Dấu hiệu đau lưng thực ra là sỏi thận

Một trong những triệu chứng đặc trưng của sỏi thận là đau lưng dưới. Tuy nhiên, không phải cứ đau lưng ở vị trí này là sỏi thận. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra cơn đau kiểu như vậy. Các chuyên gia cho biết đau do sỏi thận sẽ có một số biểu hiện khác biệt với những loại đau lưng khác.