Quy định chức năng, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 10-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã ký ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ.

Theo đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử, trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nội vụ về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Trung tâm, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ).

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc mang tài liệu ra khỏi Trung tâm để sử dụng trong nước.

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh kiểm tra hồ sơ, chỉnh lý tài liệu. Ảnh: Lam Nguyên
Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh kiểm tra hồ sơ, chỉnh lý tài liệu. Ảnh: Lam Nguyên

Ngoài ra, Trung tâm còn tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như: xây dựng các văn bản, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch nhằm nâng cao giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ban hành kế hoạch thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh; thẩm định tài liệu của các cơ quan, tổ chức đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh và trình Sở Nội vụ phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

Đồng thời, Trung tâm tổ chức sưu tầm, tiếp nhận tài liệu, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ, bảo quản, bảo hiểm tài liệu lưu trữ; tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý tài liệu; công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu; tổ chức giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định; thực hiện hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm và các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm với Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền; quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

(GLO)- 

Trong giai đoạn 2019-2024, nhờ triển khai có hiểu quả các chính sách dân tộc, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, kinh tế-xã hội phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông…

Quang cảnh hội nghị.

Pleiku thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trên 621 tỷ đồng

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Pleiku thu ngân sách nhà nước trên 621 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024 của UBND thành phố diễn ra ngày 13-6.
An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hoàn thành.