Từ khóa: phòng-chống hạn

Gia Lai chủ động phòng-chống hạn vụ Đông Xuân 2020-2021

Gia Lai chủ động phòng-chống hạn vụ Đông Xuân 2020-2021

(GLO)- Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (từ ngày 16-12 đến 15-2), mực nước trên các sông có xu thế giảm. So với trung bình nhiều năm, lượng dòng chảy trên các sông, suối ở mức thấp hơn từ 5%-10%. Vì vậy, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021.
Gia Lai chủ động phòng-chống hạn vụ Đông Xuân

Gia Lai chủ động phòng-chống hạn vụ Đông Xuân

(GLO)- Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 15-30%; lượng dòng chảy trên các sông, suối cũng thấp hơn trung bình nhiều năm 10-35%. Do đó, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động chống hạn cho vụ Đông Xuân.