Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật Đảng đã có nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng-chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đạt được kết quả quan trọng, toàn diện

Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS, kỷ luật Đảng. Kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ KT, GS, kỷ luật Đảng. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS cơ bản bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 12 đảng viên về trách nhiệm trong việc đình chỉ vụ án hình sự; trách nhiệm người đứng đầu để cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện theo thông báo kết luận kiểm tra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để chi trả chế độ cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố... Qua kiểm tra, kết luận 3 tổ chức Đảng, 12 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, 1 tổ chức Đảng, 7 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 4 đảng viên, giao UBKT cấp ủy cùng cấp thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên. Đã chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định, tiêu biểu là vụ việc phân lô bán nền diễn ra trên địa bàn TP. Pleiku có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, tích cực, chủ động, quyết liệt, thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ KT, GS và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS; tập trung KT, GS những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KT, GS được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt; đã kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua kiểm tra đã kết luận rõ các sai phạm, trong đó có những biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi, đồng thời đã kết luận và xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân đương chức hoặc nghỉ hưu có sai phạm, kể cả truy tố hình sự, thu hồi số tiền sai phạm khá lớn nộp vào ngân sách nhà nước. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong giáo dục, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị của cấp ủy, UBKT các cấp trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày 14-12-2022. Ảnh: V.H

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã làm rõ những kẽ hở, bất cập của cơ chế, chính sách dễ bị lợi dụng để tham nhũng, từ đó góp phần dự báo tham nhũng có thể xảy ra để chủ động có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Đã kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức Đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN; phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng PCTN của Nhà nước trong KT, GS, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Nhiều vụ việc sau đó đã bị các cơ quan pháp luật khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Đã củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan UBKT các cấp; quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh, quyết liệt, thận trọng, công tâm, khách quan trong thẩm tra, xác minh đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp. Làm tốt nhiệm vụ KT, GS phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh công tác KT, GS, kỷ luật Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần tích cực hơn nữa vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề ra, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT và cán bộ, đảng viên các cấp về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng. Khẳng định KT, GS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác KT, GS nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: “Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”. Để làm được điều này, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến công tác KT, GS, kỷ luật Đảng bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ được giao, thống nhất cao về ý chí và hành động trong công tác để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phải kiên định, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào.

Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác KT, GS, kỷ luật Đảng đồng bộ, thống nhất với quy định của Trung ương; cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác KT, GS, kỷ luật Đảng bảo đảm khoa học, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi; trong đó, tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Cùng với các quy định, chính sách, pháp luật để xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm, cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng-chống tham ô, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS và kỷ luật Đảng. Công tác KT, GS phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực; tập trung vào phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, như về các lĩnh vực kinh tế-tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là công tác cán bộ. Chú trọng công tác tự KT, GS của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội trong hoạt động KT, GS. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành mới quy chế phối hợp giữa UBKT với cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm sát, tòa án…; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, kỷ luật Đảng đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo hướng có cơ quan được giao chủ trì điều phối, phối hợp. Coi trọng sơ kết, tổng kết việc phối hợp thực hiện để rút kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện đạt kết quả trong từng thời gian cụ thể. Khuyến khích sự tham gia và phát huy vai trò của người dân, các tổ chức xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng trong phát hiện dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác KT, GS của Đảng.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, có kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, thẩm quyền, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tâm huyết, kiên quyết, trách nhiệm cao trong nghề nghiệp. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra; gắn đào tạo, quy hoạch với luân chuyển cán bộ để tạo nguồn cán bộ kiểm tra; có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ kiểm tra và chế độ, chính sách thu hút cán bộ có chuyên môn giỏi và phẩm chất chính trị tốt về làm công tác kiểm tra.

PHAN QUANG THÁI

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng chủ trì hội nghị.

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

(GLO)- Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát, vai trò gương mẫu của tổ chức Đảng các cấp và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Sinh hoạt chuyên đề ghép: Đổi mới, sáng tạo

Sinh hoạt chuyên đề ghép: Đổi mới, sáng tạo

(GLO)- Sinh hoạt chuyên đề là một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đảng nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng. Thời gian qua, Đảng bộ Báo Gia Lai đã có nhiều đổi mới, sáng tạo từ hình thức đến nội dung sinh hoạt chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo được sự hứng thú tham gia cho cán bộ, đảng viên.
Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh luôn quan tâm tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

(GLO)- Sáng 15-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

(GLO)- Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (15/2/1978-15/2/2023), Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku đã phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy về những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.