Gia Lai tích cực kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2022, Gia Lai đã triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị và địa phương hoàn thành các nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và nhiệm vụ tại Đề án 06; đồng thời các nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC được tích trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đã hoàn thành đúng hạn; tăng cường công tác tuyên truyền TTHC đến người dân, doanh nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC. 
Công chức xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Công chức xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Đối với công tác kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 1624/STP-NV1 đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến về đánh giá tác động của TTHC và quy định TTHC trong xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 63 Quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC, trong đó, công bố mới 80 TTHC, công bố sửa đổi, bổ sung 475 TTHC, công khai bãi bỏ 86 TTHC.
Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 với tổng số 10 TTHC được tiến hành rà soát trọng tâm. Trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết 725.168 hồ sơ TTHC, trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ là 47.318 hồ sơ nhận trực tuyến; 672.647 hồ sơ nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính; 5.203 hồ sơ nhận từ kỳ trước chuyển qua. Số lượng đã giải quyết là 715.589 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 149.209, đúng hạn 562.890, quá hạn 3.490 hồ sơ. 
Hiện nay, đối với mô hình "Một cửa điện tử liên thông", trên địa bàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành tỉnh đã triển khai (đạt 100%); 17/17 UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai (đạt 100%) và 220/220 UBND các xã, phường, thị trấn đã triển khai (đạt 100%). Có 100% các TTHC thuộc thẩm quyền của ba cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) đủ điều kiện, thuận lợi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy định. Xử lý TTHC của các đơn vị, địa phương đã được công khai tại địa chỉ: http://dichvucong.gialai.gov.vn và đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; cung cấp thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời đang được tích hợp các hệ thống của Trung ương như: Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia, các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương (lý lịch tư pháp, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp giấy phép lái xe...), tiếp tục duy trì việc kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NGSP).
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính giúp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Vũ Chi
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính giúp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Vũ Chi
Đối với việc thực hiện Đề án 06, đầu năm 2022, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ. Hệ thống LGSP của tỉnh đã triển khai thử nghiệm kết nối để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai sử dụng chính thức cho 236 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (183 cấp tỉnh, 37 cấp huyện, 16 cấp xã) có nhu cầu khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (địa chỉ: https://baocao.gialai.gov.vn), kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 
Một số nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 cũng được UBND tỉnh đề ra, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023; rà soát, đánh giá TTHC năm 2023; đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC theo quy định; tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.
Cùng với đó là kiểm soát việc nhập, đăng tải, công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21-10-2020 của Văn phòng Chính phủ; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ.
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn từ mô hình kết nghĩa ở làng Huynh Đak

Dấu ấn từ mô hình kết nghĩa ở làng Huynh Đak

(GLO)- Việc kết nghĩa giữa Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với làng Huynh Đak (xã Kông Yang) không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.
Giải tỏa “hội chứng hậu nghỉ Tết”

Giải tỏa “hội chứng hậu nghỉ Tết”

(GLO)- 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão đủ khiến chúng ta dễ bị rơi vào trạng thái ì, khi trở lại với công việc. Những ngày qua, không ít dòng tự sự được cư dân mạng chia sẻ như một “liều thuốc” giải tỏa tâm lý trước khi bắt đầu guồng quay công việc của năm mới.
Hương Tết xưa qua thư pháp Việt

Hương Tết xưa qua thư pháp Việt

(GLO)- Năm mới, nhiều người Việt vẫn lưu giữ cho mình “phong vị” Tết xưa qua những bức thư pháp chúc xuân ý nghĩa, những câu đối đỏ uyển chuyển, mềm mại, rực rỡ sắc màu… Nhiều gia đình lựa chọn thư pháp làm quà tặng người thân, bạn bè cho một năm mới nghênh đón nhiều tài lộc, bình an.
Nông dân tiêu biểu kể chuyện làm giàu

Nông dân tiêu biểu kể chuyện làm giàu

(GLO)- Nhiều nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập trên cùng một diện tích và đưa các mặt hàng nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Trong đó, một số người đã được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.
Gia Lai được xuất cấp gần 1.200 tấn gạo hỗ trợ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian giáp hạt năm 2023

Gia Lai được xuất cấp gần 1.200 tấn gạo hỗ trợ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian giáp hạt năm 2023

(GLO)- Gia Lai được xuất cấp gần 1.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian giáp hạt năm 2023. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.