Đến năm 2021, phải giảm thêm hơn 20.000 biên chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến tháng 6/2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người.


Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống, xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nói chung và Bộ, ngành Nội vụ nói riêng tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Với phương châm hành động của năm 2020 là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, Bộ Nội vụ đã chủ động, tập trung thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Đề cập đến công tác tổ chức bộ máy và biên chế, Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ thông qua, Bộ Nội vụ đang tổng hợp kết quả xây dựng bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức; xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm đối với viên chức (thuộc khối Chính phủ quản lý) và cán bộ, công chức cấp xã.

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 ( tương ứng giảm 8,68%); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%); số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%).

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%).

Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP từ năm 2015 đến ngày 20/6/2020 là 57.815 người; trong đó: Ở Trung ương là 4.546 người, địa phương là 53.269 người. Như vậy, biên chế do Chính phủ quản lý tính đến tháng 6/2020 đã giảm được 334.548 người, tương ứng giảm 94,34%.

So với yêu cầu tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người thì năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân theo quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp; việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật từng bước đi vào nền nếp...

Theo An Nhiên (anninhthudo)

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.