Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đak Pơ nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Cùng với triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đoàn thể, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố.

Những kết quả khả quan

Nhìn chung, nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố được duy trì đều đặn, nghiêm túc, theo định kỳ. Đối với chi bộ, chi đoàn định kỳ hàng tháng sinh hoạt 1 lần; chi hội nông dân và chi hội phụ nữ định kỳ 3 tháng/lần, riêng các chi hội phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường sinh hoạt hàng tháng; chi hội cựu chiến binh sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các thôn, làng, tổ dân phố tham gia sinh hoạt đạt trên 90% đối với chi đoàn; trên 80% đối với chi bộ và chi hội phụ nữ; trên 75% đối với chi hội nông dân.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội từng bước được nâng lên, các chi bộ, tổ chức Đoàn, Hội đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của mỗi địa phương; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò của đảng viên, hội viên; phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo của đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn, Hội vững mạnh.

Đối với sinh hoạt chi bộ: Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cụ thể hóa các chương trình, nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCT của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với chi đoàn, chi hội: Huyện ủy chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp huyện đổi mới hình thức, phương pháp, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp; tổ chức các phong trào giúp nhau về kinh tế, giao lưu văn nghệ sau sinh hoạt.

Đak Pơ nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể  ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai dự buổi sinh hoạt Chi bộ làng Hway, xã Hà Tam. Ảnh: Anh Hùng

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và đảng viên trên địa bàn được chi ủy thực hiện tốt, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, chi đoàn, chi hội vẫn còn hạn chế. Đó là tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa được thể hiện rõ nét. Một số đảng viên còn thụ động, chưa đóng góp được nhiều ý kiến cho chi bộ. Một số chi bộ hình thức sinh hoạt còn rập khuôn, không khí sinh hoạt trầm lắng. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn chung chung, chưa sát yêu cầu của thực tiễn. Vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt quá 3 tháng bị xóa tên ra khỏi danh sách đảng viên.

Cách thức và hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chưa có nhiều đổi mới. Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tiếp cận và nắm bắt tâm lý thanh niên của đội ngũ bí thư chi đoàn còn hạn chế. Công tác tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt của một số chi hội trưởng còn thiếu kỹ năng, chưa gợi ý được nhiều vấn đề phù hợp để hội viên cùng tham gia phát biểu; một số hội viên chưa phát huy được quyền làm chủ của mình trong việc tích cực, mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến đóng góp cho hội, cho địa phương.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do chưa có sự quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi đoàn, trưởng các chi hội; do điều kiện kinh tế tác động khiến nhiều đảng viên, đoàn viên, hội viên đi làm ăn xa, tập trung cho việc làm ăn phát triển kinh tế nên dẫn đến tình trạng không tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt được chú trọng đổi mới tuy nhiên chưa có nhiều đột phá, tạo sức hút cho đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn, Hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố, Huyện ủy Đak Pơ sẽ tập trung triển khai một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Ý thức tốt trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội bắt nguồn từ nhận thức về vị trí của chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị. Chi bộ là hạt nhân, hạt nhân tốt thì Đảng khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo. Các tổ chức đoàn thể là cầu nối giữa hệ thống chính trị với quần chúng nhân dân. Do đó, cần tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.

Huyện Đak Pơ có 37 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 10 Đảng bộ và 27 chi bộ với 1.771 đảng viên. Toàn huyện có 16 tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó có 10 đoàn cơ sở với 91 chi đoàn và 6 chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn với tổng số 2.041 đoàn viên; 8 hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn với 49 chi hội phụ nữ thôn, làng, tổ dân phố và 1 Hội Phụ nữ Công an huyện/10.488 hội viên; 8 hội nông dân xã, thị trấn với 49 chi hội/8.095 hội viên; 8 hội cựu chiến binh xã, thị trấn với 49 chi hội/926 hội viên.

Hai là, chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp. Đối với sinh hoạt chi bộ tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở xây dựng cụ thể hóa chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề đảm bảo thời gian, hình thức, nâng cao chất lượng, có tác động mạnh mẽ, thiết thực, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị. Đối với chi đoàn, chi hội đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động phong phú, nhằm tập hợp đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng chi bộ, chi đoàn, chi hội vững mạnh. Nội dung sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, chi hội phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành các buổi sinh hoạt. Quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ cần bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên, đúng chương trình nghị sự đã thông báo; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết nghị của chi bộ phải đúng trình tự, thủ tục.

Bốn là, phát huy dân chủ, tôn trọng và bảo lưu ý kiến đảng viên và ý kiến thuộc về thiểu số. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tinh thần đoàn kết là giải pháp hiệu quả để phòng-chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

LÊ THỊ THANH MAI

Bí thư Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

(GLO)- Trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

(GLO)- Ngay sau khi các cấp ủy cấp trên có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ.
Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng chủ trì hội nghị.

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

“Cẩm nang” phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

Kinh nghiệm thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm

(GLO)- Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát, vai trò gương mẫu của tổ chức Đảng các cấp và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Sinh hoạt chuyên đề ghép: Đổi mới, sáng tạo

Sinh hoạt chuyên đề ghép: Đổi mới, sáng tạo

(GLO)- Sinh hoạt chuyên đề là một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đảng nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng. Thời gian qua, Đảng bộ Báo Gia Lai đã có nhiều đổi mới, sáng tạo từ hình thức đến nội dung sinh hoạt chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo được sự hứng thú tham gia cho cán bộ, đảng viên.
Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31-5-2010 ban hành Quy chế công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị và gần đây là Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22-11-2021 (thay thế Quyết định số 1338-QĐ/TU). Theo đó, cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTDV đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

(GLO)- Sáng 15-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

(GLO)- Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (15/2/1978-15/2/2023), Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku đã phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Gắn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy về những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.