Chư Sê xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu UBND huyện Chư Sê xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên diện tích 23,4 ha của 32 hộ dân nhận khoán của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai (nay là Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai).

Các hộ dân mong sớm nhận được bồi thường tài sản trên đất theo đúng quy định của Nhà nước khi thu hồi đất.
Các hộ dân mong sớm nhận được bồi thường tài sản trên đất theo đúng quy định của Nhà nước khi thu hồi đất. Ảnh: M.NTheo đó, trên cơ sở kết quả rà soát của các ngành, địa phương và ý kiến thảo luận tại các cuộc họp, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên diện tích 23,4 ha này. Phương án phải đảm bảo hoàn trả lại ngân sách phần giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư và quyền lợi chính đáng của các hộ dân đối với phần tài sản đã đầu tư trên đất. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê cần chủ động tổ chức đối thoại, giải thích cho các hộ dân về các vướng mắc để đồng thuận phối hợp với chính quyền trong quá trình rà soát, xác định tài sản đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định làm cơ sở điều chỉnh phương án chi trả.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Chư Sê xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thẩm định, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về tỉnh trước ngày 22-5-2020.

Trước đó, ngày 30-9-2019, UBND tỉnh có quyết định thu hồi hơn 190,8 ha đất của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (tại xã Dun và Ia Pal) giao UBND huyện Chư Sê quản lý, thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc đền bù tài sản trên đất cho các hộ dân gặp một số vướng mắc.

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?

Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.