Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1385-QĐ/TU ngày 24-4-2019 về cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy viên cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, hàng năm, ban hành các công văn phân công cấp ủy viên huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố theo quy định. Việc thực hiện chủ trương này đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ ở khu dân cư.

Đảng bộ huyện Chư Păh hiện có 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 17 Đảng bộ và 31 chi bộ), trong đó có 14 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối các xã, thị trấn; 1 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp nhà nước; 2 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối doanh nghiệp tư nhân; 2 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối lực lượng vũ trang và 29 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp. Đảng bộ huyện có 109/109 thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng, đạt tỷ lệ 100%; 78/109 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, đạt 71,55%; 40/109 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đạt 36,7%; 81/109 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt 74,31%; 77/109 thôn đội trưởng là đảng viên, đạt 70,64%.

Trên cơ sở Quy định số 1385-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Huyện ủy viên đã bố trí thời gian dự sinh hoạt tại các chi bộ phụ trách đảm bảo theo quy định (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự tối thiểu 4 lần/năm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự tối thiểu 5 lần/năm). Các cấp ủy viên được phân công tham dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đã thực hiện tốt nhiệm vụ như: theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ; cung cấp thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương; thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản của cấp trên; tham gia với cấp ủy chi bộ khu dân cư những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở.

Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư  ảnh 1

Một buổi họp của Đảng ủy xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh. Ảnh: Đinh Yến

Nhờ có sự hướng dẫn của các cấp ủy viên cấp trên, nội dung sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư chuyển biến rõ nét. Phần lớn các chi bộ thực hiện cơ bản đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới tập trung vào các lĩnh vực như: tình hình sản xuất và đời sống của người dân; vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động con em đến trường; công tác quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên; công tác quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; công tác xây dựng Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể; quản lý và phân công công tác cho đảng viên; tạo nguồn phát triển đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chất lượng sinh hoạt và phương thức lãnh đạo của chi bộ cũng có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao, nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảng viên tích cực tham gia ý kiến, tập trung bàn thảo những vấn đề trọng tâm. Các chi bộ đã từng bước bám vào chức năng, nhiệm vụ trọng tâm; xác định được phương thức lãnh đạo của chi bộ với Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể. Trong lãnh đạo có phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, làng, tổ dân phố; định kỳ có liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ đề ra. Thông qua sinh hoạt, chi bộ nắm được tình hình tư tưởng của đảng viên và người dân cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ, góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Vai trò điều hành của bí thư chi bộ trong các buổi sinh hoạt được phát huy, dành nhiều thời gian thảo luận, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chi bộ đã làm tốt hơn việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên các lĩnh vực công tác, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được xác định rõ hơn và có tiến bộ.

Để việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ huyện cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định số 1385-QĐ/TU; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này đối với các đồng chí cấp ủy viên, đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm. Quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, nhằm nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận, hội, đoàn thể để tiếp tục vận động người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, các cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên giữ mối liên hệ, chủ động trao đổi thông tin, nắm tình hình của chi bộ, địa phương để có ý kiến chỉ đạo sát với tình hình thực tế; bố trí thời gian tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tham gia sinh hoạt chi bộ. Tham dự sinh hoạt chi bộ phải nắm chắc các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện để hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, gắn trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên tại địa bàn được phân công, phụ trách khi chi bộ khu dân cư được phân công phụ trách, theo dõi để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết, đảng viên vi phạm kỷ luật.

NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Đập tan luận điệu sai trái về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Đập tan luận điệu sai trái về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(GLO)- Thời gian qua, các thế lực thù địch rêu rao, gán ghép nhiều thông tin xuyên tạc, sai trái hòng chống phá việc ban hành và thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ta. Những luận điệu xuyên tạc, sai trái đó phải được nhận diện và bác bỏ bằng những luận cứ lý thuyết và thực tiễn, góp phần khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đổi mới, sắp xếp HTCT theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

(GLO)- Cùng với việc ra sức phủ nhận lịch sử, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “đánh” vào các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nhằm chia rẽ nội bộ, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động còn sử dụng chiêu bài dân chủ với mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân; quy chụp sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng trong Đảng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

(GLO)- Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng coi đây là “đột phá khẩu”, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng Việt Nam đi theo ý đồ của chúng.

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên nói chung, quân đội nói riêng.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chồng chéo, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tạo kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Để phát huy thế mạnh của mạng xã hội (MXH) trong tuyên truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội, thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Phú Thiện đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng MXH. Qua đó, huyện không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(GLO)- Sáng 19-4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội.