.
.

(GLO)- Ngày 7-1, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

  Đại tá Hoàng Văn Sỹ tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Hoàng Văn Sỹ tặng cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trong năm 2020, Binh đoàn 15 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo phát triển kinh tế, công tác quân sự, quốc phòng và an sinh xã hội trên địa bàn biên giới. Giá trị sản xuất của Binh đoàn trong năm thực hiện hơn 1.928 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận hơn 89 tỷ đồng, tăng hơn 267% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Binh đoàn tiếp tục thực hiện song hành 2 nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới. Tăng cường thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu doanh thu đạt hơn 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 98 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 318 tỷ đồng.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng cờ thi đua cho Công ty 78 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân năm 2020. Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng cờ thi đua cho 3 tập thể vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 

THIÊN THANH

 

.