• Gia Lai thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
  • Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước
  • Ông Ksor Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa

Gia Lai thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Những bước chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2.

Ông Ksor Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa

(GLO)- Ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021).

.
.