• Chư Pưh: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
  • Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19
  • Quân đoàn 3: Linh hoạt trong công tác huấn luyện

Chư Pưh: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Chư Pưh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19

(GLO)- Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn dân phòng-chống đại dịch Covid-19, người dân cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã cùng chung tay bằng nhiều hành động thiết thực với quyết tâm cao: Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19.

Quân đoàn 3: Linh hoạt trong công tác huấn luyện

(GLO)- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3 đã có nhiều biện pháp phòng-chống dịch cũng như luyện binh phù hợp để vừa hoàn thành nội dung huấn luyện, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cán bộ, chiến sĩ.

.
.