• Ayun Pa: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo
  • Chư Pông khen thưởng 68 tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác
  • Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Ayun Pa: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo

(GLO)- Chiều 14-4, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Tham gia lớp bồi dưỡng có 41 học viên là Bí thư, Phó Bí thư của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy.

Chư Pông khen thưởng 68 tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Ngày 14-4, Huyện ủy Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

(GLO)- Ngày 14-4, HĐND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khoá XII đã tiến hành kỳ họp thứ 16 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

.
.