• Thư và điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
  • Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những dấu ấn khó quên!

Thư và điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo các nước, các Đảng, các tổ chức hội-đoàn kiều bào đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những dấu ấn khó quên!

(GLO)- Ngày mai (27-9), đất nước đau buồn tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang-một người con ưu tú của dân tộc-về với đất mẹ Kim Sơn (Ninh Bình).

.
.