.
.
(GLO)- "Hơn 20 năm giữ vai trò già làng, ông Rah Lan Tip luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ngoài ra, ông còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để bà con trong làng làm theo"-bà Phan Hồng Thúy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kênh (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhận xét. 
 
 
Với uy tín của mình, già làng Rah Lan Tip đã tuyên truyền, vận động người dân làng Nhao 2, xã Ia Kênh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông cũng vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình; kêu gọi dân làng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, hiến đất làm đường, vệ sinh môi trường, xây dựng chuồng trại xa nhà ở... để xây dựng làng nông thôn mới.
 
Khi người dân trong làng có mâu thuẫn, xích mích, ông cùng với tổ hòa giải, những người uy tín tham gia giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, khiếu nại vượt cấp. Đặc biệt, ông luôn vận động các gia đình đưa con em ra lớp học đầy đủ, nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ra lớp của làng Nhao 2 đạt 100%.
 
Với sự nỗ lực của già làng Rah Lan Tip và hệ thống chính trị, người dân làng Nhao 2 đã có đời sống ổn định, kinh tế phát triển. Nhiều hộ gia đình đã trở nên khá giả, con cái được học hành đầy đủ. Năm 2019, làng Nhao 2 được UBND TP. Pleiku công nhận là làng nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Ông Tip tâm sự: “Để vận động dân bà con, trước hết mình phải tiên phong phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình tôi đang có 2 ha cà phê, 5 sào hồ tiêu, 7 sào lúa, 5 con bò… cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Tôi luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hộ trong làng. Mình làm được thì bày cách để bà con dân làng cùng làm theo, cùng thoát nghèo". 
 
2.Già làng Tip tích cực vận động bà con phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
Già làng Rah Lan Tip tích cực vận động bà con phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ tập tục lạc hậu, đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
 
3.Lúc nhàn rỗi, già Típ chỉ dạy cho con cháu trong làng nghề thủ công truyền thống để bảo tồn văn hóa dân tộc mình.
Lúc nhàn rỗi, ông Típ chỉ dạy cho thanh niên trong làng nghề thủ công truyền thống để bảo tồn văn hóa dân tộc.
 
4.Già Típ tuyên truyền bà con đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo vệ bản thân và gia đình.
Già Típ tuyên truyền người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để bảo vệ bản thân và gia đình.
 
5.Một góc làng Nhao 2 sau khi già Tip tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc đóng góp với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, di dời hàng rào, hiến đất để mở đường làng, ngõ xóm, cắm mốc lộ giới đất công. Qua đó, đã làm được 3045m đường bê tông trong làng và đi nội đồng, già Tip cho biết.
Nhờ sự nỗ lực của già làng Rah Lan Tip và hệ thống chính trị, diện mạo làng Nhao 2 ngày càng khởi sắc. 
 
6.Gia Tip tuyên truyền động viên bà con, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Kết quả hàng năm được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 95%, làng đạt văn hóa 6 năm liền.
Già làng Rah Lan Tip tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả hàng năm, làng có trên 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Làng Nhao 2 cũng 6 năm liên được công nhận làng văn hóa.
 
7.Già làng Tip còn trao đổi dân làng kinh nghiệm ghép cà phê, thâm canh để tăng năng suất, chuyển đổi một số diện tích bị thiếu nước chuyển sang trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Già làng Rah Lan Tip trao đổi với người dân kinh nghiệm ghép cà phê, thâm canh để tăng năng suất.
 
8.Già làng Tip vận động các hộ gia đình trong làng sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
Già làng Rah Lan Tip vận động các hộ gia đình trong làng sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.
 
ĐỨC THỤY (thực hiện)
 
.