Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 27-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 8 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: P.D

Quang cảnh phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: P.D

Tại phiên họp, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 28-5-2024.

Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn về tăng cường định hướng công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Thông báo số 314-TB/UBKTTW, ngày 25-7-2022 và Thông báo số 610-TB/UBKTTW, ngày 24-1-2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức cảnh cáo, 7 đảng viên bằng hình thức khiển trách và khai trừ 2 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo; hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập 2 đảng viên.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đánh giá công tác phòng-chống tham nhũng của tỉnh năm 2023 và kết quả tự đánh giá đạt 74,68/100 điểm.

Thanh tra tỉnh triển khai 7 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị thực hiện pháp luật về phòng-chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; về công tác đo đạc, lập bản đồ giao đất; nghiệm thu kết quả thực hiện, lập bản đồ giao đất; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua thanh tra tại một số đơn vị đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi trên 12,6 tỷ đồng,...

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước,...

Các cơ quan chức năng tiếp tục thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật đối với 1 vụ việc và 4 vụ án, nhóm vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý các dự thảo văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện Chư Prông; Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo.

Về nhiệm vụ công tác quý III-2024, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nhận diện, khắc phục, chấn chỉnh hành vi sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; báo cáo về công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo Chương trình kiểm tra chuyên đề năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...

Ban Chỉ đạo cũng ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn giám sát và triển khai công tác giám sát theo kế hoạch; thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh theo quy định,...

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư pháp hoàn thành 104 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Bộ Tư pháp hoàn thành 104 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(GLO)-

Sáng 10-7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng còn lại của năm 2024. Ông Lê Thành Long-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.