Từ khóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Đổng thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Đổng thành công tốt đẹp

(GLO)- Chiều 2-2 tại phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phù Đổng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam khối các phường.

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Pết nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Pết nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

(GLO)- Trong 2 ngày 22 và 23-1, tại xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ia Pết lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã của huyện.

 Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2024-2029

(GLO)- Trong 2 ngày (15 và 16-1), tại xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã của huyện.