Từ khóa: tổ chức chính trị-xã hội

Gia Lai giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng năm 2023

Gia Lai giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng năm 2023

(GLO)- Ngày 11-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 1003-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng khối chính quyền địa phương năm 2023; Quyết định số 1004-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023.

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

(GLO)- Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của Đảng và của pháp luật. Việc đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải phục vụ nhu cầu phát triển nhân lực của ngành, lĩnh vực phù hợp chủ trương của Đảng, khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội.
"Cần câu" của người nghèo

"Cần câu" của người nghèo

(GLO)- Tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi là một trong những cách trao “cần câu“ giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Điều này đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) thị xã An Khê triển khai tích cực và có hiệu quả trên địa bàn trong nhiều năm qua.