Từ khóa: MTTQ

Gia Lai giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng năm 2023

Gia Lai giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng năm 2023

(GLO)- Ngày 11-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 1003-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng khối chính quyền địa phương năm 2023; Quyết định số 1004-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023.

Bàn giao 28 con bò sinh sản cho hộ nghèo làng Đak Bớt

Bàn giao 28 con bò sinh sản cho hộ nghèo làng Đak Bớt

(GLO)- Chiều 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang tổ chức bàn giao 28 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo làng Đak Bớt, xã Đak Trôi. Tham dự lễ bàn giao có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Gia Lai: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở

Gia Lai: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở

(GLO)- Ngày 2-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận thuộc TP. Pleiku. Dự hội nghị có hơn 120 đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư toàn thành phố.
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Nền tảng phát triển

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Nền tảng phát triển

(GLO)- “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi“-tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa qua 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ với hướng đi phù hợp, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới để văn hóa thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển.