Từ khóa: tiền lương

Từ ngày 1-4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát về tiền lương, mức sống tối thiểu của lao động tại 18 tỉnh, thành.

Từ ngày 1-4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát về tiền lương, mức sống tối thiểu của lao động tại 18 tỉnh, thành.

Để có cơ sở cho việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2023, từ ngày 1-4-2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ dành một tháng để khảo sát về lao động, tiền lương và mức sống người lao động tại 18 tỉnh, thành trong cả nước.