Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những nội dung chính của ngày làm việc thứ 12 - ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kết quả bỏ phiếu bổ nhiệm Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ...
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thứ Năm, ngày 8/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: có 477 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; số phiếu phát ra: 477; số phiếu thu về: 477, trong đó:
+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98,13% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: có 474 phiếu hợp lệ, 3 phiếu không hợp lệ; 402 phiếu đồng ý (bằng 83,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 72 phiếu không đồng ý (bằng 15% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 474 phiếu đồng ý (bằng 98,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 408 phiếu đồng ý (bằng 85% tổng số đại biểu Quốc hội); 68 phiếu không đồng ý (bằng 14,16% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 440 phiếu đồng ý (bằng 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội); 36 phiếu không đồng ý (bằng 7,5% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 457 phiếu đồng ý (bằng 95,21% tổng số đại biểu Quốc hội); 19 phiếu không đồng ý (bằng 3,96% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 439 phiếu đồng ý (bằng 91,46% tổng số đại biểu Quốc hội); 37 phiếu không đồng ý (bằng 7,71% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 450 phiếu đồng ý (bằng 93,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 26 phiếu không đồng ý (bằng 5,42% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 460 phiếu đồng ý (bằng 95,83% tổng số đại biểu Quốc hội); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3,33% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội); 18 phiếu không đồng ý (bằng 3,75% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 424 phiếu đồng ý (bằng 88,33% tổng số đại biểu Quốc hội); 52 phiếu không đồng ý (bằng 10,83% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 417 phiếu đồng ý (bằng 86,87% tổng số đại biểu Quốc hội); 59 phiếu không đồng ý (bằng 12,29% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 437 phiếu đồng ý (bằng 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội); 39 phiếu không đồng ý (bằng 8,12% tổng số đại biểu Quốc hội).
Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 459 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.63% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 455 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,83% tổng số đại biểu Quốc hội).
Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này.
Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92,50% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).
Sau đó, Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: có 478 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; số phiếu phát ra: 478; số phiếu thu về: 478, trong đó:
+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến: có 478 phiếu hợp lệ; 478 phiếu đồng ý (bằng 99,58% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân: có 477 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội); 1 phiếu không đồng ý (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Thị Mai: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phan Văn Giang: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đức Hải: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98.54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,92% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98,54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phạm Thị Thanh Trà: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2,08% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Anh Tuấn: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98,96% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 phiếu không đồng ý (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).
Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội).
Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; có 477 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Cụ thể như sau:
+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Minh Chính: có 477 phiếu hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98,95% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Vương Đình Huệ: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phan Văn Giang: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Bùi Thanh Sơn: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).
Cũng trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử.
Kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,50 tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92,50% tổng số đại biểu Quốc hội).
 
Các đại biểu dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các đại biểu dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử.
Kết quả như sau: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.08% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 438 đại biểu tán thành (bằng 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).
Nội dung 3: Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11.
Tham dự phiên họp có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phiên bế mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao,Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 436 đại biểu tán thành (bằng 90,83% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).
Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
(TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.