Từ khóa: rủi ro thiên tai

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8-7

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 8-7

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7-7 và ngày 8-7 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 28-6

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 28-6

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 27-6 và ngày 28-6 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 1-12

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 1-12

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30-11 và ngày 1-12 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 11-11

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 11-11

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 10-11 và ngày 11-11 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 10-11

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 10-11

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 9-11 và ngày 10-11 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.