Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Trong năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm định hướng dư luận kịp thời, gắn với công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức thành công bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kiện toàn các chức danh cán bộ thành phố và xã, phường theo quy định, đảm bảo bộ máy hệ thống chính trị hoạt động ổn định. Tổ chức thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó trong năm, Đảng bộ thành phố đã phát triển được 141 đảng viên mới, đạt 100,7% so với kế hoạch năm. Qua bình xét đánh giá, Đảng bộ thành phố có 17,2 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 73,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90,05% chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Trên cơ sở kết quả đạt được hội nghị đã thống nhất triển khai các nội dung công tác xây dựng Đảng năm 2023; đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022, 64 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022). Ngoài ra, hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" cho 10 cá nhân.

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023 ảnh 2

Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang lưu ý: Đảng bộ thành phố triển khai hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; tiếp tục chú trọng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác cán bộ, quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Có thể bạn quan tâm

Đập tan luận điệu sai trái về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Đập tan luận điệu sai trái về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(GLO)- Thời gian qua, các thế lực thù địch rêu rao, gán ghép nhiều thông tin xuyên tạc, sai trái hòng chống phá việc ban hành và thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng ta. Những luận điệu xuyên tạc, sai trái đó phải được nhận diện và bác bỏ bằng những luận cứ lý thuyết và thực tiễn, góp phần khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đổi mới, sắp xếp HTCT theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

(GLO)- Cùng với việc ra sức phủ nhận lịch sử, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “đánh” vào các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nhằm chia rẽ nội bộ, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động còn sử dụng chiêu bài dân chủ với mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân; quy chụp sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng trong Đảng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

(GLO)- Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng coi đây là “đột phá khẩu”, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng Việt Nam đi theo ý đồ của chúng.

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên nói chung, quân đội nói riêng.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chồng chéo, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tạo kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Để phát huy thế mạnh của mạng xã hội (MXH) trong tuyên truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội, thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Phú Thiện đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng MXH. Qua đó, huyện không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(GLO)- Sáng 19-4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội.