Ông Nay Hứ tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027

(GLO)- Ngày 18-11, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), ông Nay Hứ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa mới. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có Trung tướng Khuất Việt Dũng-Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; Hội Cựu chiến binh các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Phú Yên; các đồng chí nguyên Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ cùng 245 đại biểu đại diện cho gần 35 ngàn hội viên toàn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội tiếp tục đoàn kết, năng động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ người dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; quan tâm, chăm lo tốt chế độ chính sách và đời sống cho hội viên; tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội... Theo đó, 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp mới 6.029 hội viên (đạt 114,6% chỉ tiêu NQ) và phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp 278 hội viên ưu tú vào Đảng (đạt 186% chỉ tiêu kế hoạch). Đồng thời vận động, quyên góp, hỗ trợ làm mới 264 căn nhà cho hội viên (đạt 120% chỉ tiêu) và tập trung chỉ đạo, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; xây dựng quỹ nội bộ giúp hội viên nghèo, hội viên khó khăn vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng từ 35% (năm 2017) lên 37,35% (năm 2021); hộ nghèo giảm từ 7,4% (năm 2017) xuống còn 2,35% (năm 2021).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Anh Huy
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa trái) tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các cấp Hội, hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và trao đổi, thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận: Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 16 của Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tích cực tuyên truyền, vận động và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết chuyên đề Cựu Chiến binh Gia Lai với phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan tâm, chăm lo xây dựng Hội các cấp thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đặc biệt, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Với tinh thần “Trung thành-Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã quyết nghị 6 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể: 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; không có suy thoái về chính trị, tư tưởng; hàng năm kết nạp từ 1.200 hội viên trở lên và phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp 45 hội viên ưu tú vào Đảng; giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1 đến 1,5% và vùng đặc biệt khó khăn giảm 2 % trở lên /năm; phấn đấu mỗi năm xóa 40 nhà dột nát cho hội viên nghèo trở lên...

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 28 đồng chí có đủ năng lực và uy tín, tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Hội để bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nay Hứ tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh vì có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Cựu chiến binh tỉnh với nội dung: “Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai Trung thành-Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương”; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội, từ năm 2017-2022.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.