Mang Yang: Thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý là một chủ trương đúng đắn  và phù hợp với thực tế ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã chú trọng chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị,  tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.
 

Trao đổi về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.             Ảnh: T.N
Trao đổi về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Việc tổ chức thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý thời gian qua được Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đặc biệt quan tâm với phương án cụ thể về tiêu chuẩn, đối tượng, chức danh; lựa chọn đơn vị để bố trí cho phù hợp tình hình thực tế. Đối tượng được lựa chọn điều động, luân chuyển là cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành cấp huyện, cán bộ trẻ có triển vọng được quy hoạch làm cán bộ chủ chốt cấp huyện và dự nguồn lâu dài để bố trí luân chuyển về xã đào tạo, bồi dưỡng, thử thách. Những chức danh công chức chuyên môn thuộc các lĩnh vực nhạy cảm như kế toán, địa chính, đều được xem xét điều động, luân chuyển qua xã, thị trấn khác.

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý thời gian qua của huyện Mang Yang đã góp phần củng cố hệ thống chính trị, tạo chuyển biến rõ nét về phương thức, lối làm việc, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp  ủy, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Thăng-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Thông qua công tác điều động, luân chuyển, cán bộ đã từng bước trưởng thành, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và xem xét giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ luân chuyển từ huyện về xã đảm nhận các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã tiếp cận công việc nhanh, tạo được phong trào thi đua trên các lĩnh vực; chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ít đảng viên, chưa có cấp ủy”.

Bên cạnh đó, các đơn vị có cán bộ điều động, luân chuyển đã rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ hội nghị, giao ban; trách nhiệm của từng chức danh trong lãnh đạo, điều hành được xác định rõ hơn, góp phần quan trọng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng của huyện về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại xã, thị trấn, phát huy nội lực trong nhân dân để thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

 

Cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị huyện Mang Yang. Ảnh: T.N
Cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị huyện Mang Yang. Ảnh: T.N

Đề cập về những giải pháp sắp đến, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang cho biết: Huyện sẽ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước cho số cán bộ được điều động, luân chuyển, cán bộ trẻ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Đồng thời, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ, giúp cán bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đề nghị cấp trên có chính sách phù hợp hơn đối với cán bộ lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động về cơ sở; thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn công tác điều động, luân chuyển cán bộ, góp phần chuẩn bị nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài.

 

Số cán bộ được điều động luân chuyển của huyện Mang Yang từ năm 2010 đến nay là 102 người, trong đó cán bộ cấp huyện là 50 người. Riêng số cán bộ nữ của huyện được điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã là 6 người, hiện nay có 2 người đã được rút về phân công nhiệm vụ ở các cơ quan của huyện. Cán bộ cấp xã được điều động, luân chuyển là 52 người. Các chức danh cán bộ sau điều động, luân chuyển được bố trí chức vụ cao hơn là 7 người, giữ chức vụ tương đương 6 người, bố trí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 5 người và bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy 2 người.
 

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

(GLO)- 

Trong giai đoạn 2019-2024, nhờ triển khai có hiểu quả các chính sách dân tộc, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, kinh tế-xã hội phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông…