Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Để nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định báo cáo tại Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV sáng 6/9. (Ảnh: DUY LINH) ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định báo cáo tại Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV sáng 6/9. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 6/9, tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 và công tác triển khai các luật, nghị quyết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua đó, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật

Về tình hình triển khai các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, thực hiện chủ trương “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã quyết liệt, chủ động, kịp thời triển khai đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kịp thời thông tin đến cử tri và nhân dân kết quả các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó giúp các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt các chính sách mới trong luật, nghị quyết, chủ động phương án, nguồn lực thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH) ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn, xem xét báo cáo của Chính phủ và các cơ quan về công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết.

Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo triển khai rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan đã tiến hành rà soát 1.651 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó phát hiện một số quy định trong 7 luật và 130 văn bản dưới luật có sơ hở, bất cập hoặc có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

Các cơ quan đã tiến hành rà soát 1.651 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó phát hiện một số quy định trong 7 luật và 130 văn bản dưới luật có sơ hở, bất cập hoặc có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp; trên cơ sở đó đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng chỉ rõ việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với việc triển khai luật, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa bảo đảm tính toàn diện; việc giám sát văn bản quy định chi tiết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội.

Một số luật có số lượng nội dung giao quy định chi tiết nhiều, chưa bảo đảm tính cụ thể; còn một số nội dung thuộc trách nhiệm ban hành văn bản quy định chi tiết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa được các cơ quan chuẩn bị, trình theo đúng kế hoạch.

Công tác tổ chức triển khai của Chính phủ đối với một số luật, nghị quyết còn chậm; tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại một số Bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức.

Tính đến ngày 23/8/2023, đối với các luật, nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4 vẫn còn 11/50 văn bản (22%) thuộc trách nhiệm quy định chi tiết của Chính phủ, các Bộ chưa được ban hành, trong đó một số văn bản đã chậm từ 8 tháng đến 1,5 năm.

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

Để khắc phục các bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sự cần phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH) ảnh 3

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho việc thi hành luật, nghị quyết. Có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết.

Đối với các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong quá trình triển khai thi hành, đề nghị Chính phủ lưu ý một số vấn đề quan trọng hoặc đang có nhiều vướng mắc, bất cập để hướng dẫn, có giải pháp xử lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đúng quy định của luật, nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức, hình thức truyền thông chính sách, pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng các luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Link bài gốc: https://nhandan.vn/kien-quyet-chong-tieu-cuc-loi-ich-nhom-loi-ich-cuc-bo-trong-xay-dung-va-thi-hanh-phap-luat-post771063.html

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

(GLO)- 1. Cách đây 78 năm, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền trong hành trình hiện thực hóa “Đường Cách mạng” do Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh chỉ lối. Qua mỗi chặng đường, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị cụ thể, Đảng ta luôn chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn để khẳng định vai trò “nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.
Pleiku quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

Pleiku quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây được xem là khâu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.
Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm; không quyết tâm, quyết liệt.
Bí thư chi bộ 9X giàu khát vọng cống hiến

Bí thư chi bộ 9X giàu khát vọng cống hiến

(GLO)- Nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, những bí thư chi bộ 9X ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai)đang thổi một luồng gió mới làm thay đổi bộ mặt địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng khi xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa hồng vừa chuyên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

(GLO)- Chiều 12-7, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phan Thăng An-Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Gia Lai: Hơn 7.700 đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

Gia Lai: Hơn 7.700 đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

(GLO)- Sáng 13-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triệu tập hội nghị cán bộ toàn tỉnh để học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.