Kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Gia Lai: Góp phần chấn chỉnh thiếu sót, sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đặc biệt là mở rộng giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để giảm vi phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên.
Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai, Đảng bộ huyện luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Do vậy, cấp ủy luôn tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác triển khai, tổ chức thực hiện nội dung chương trình kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, khi triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đều có cuộc họp thống nhất với hoạt động của Thanh tra huyện, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức đoàn thể để tránh chồng chéo. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; kiểm tra theo nội dung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 2 tổ chức Đảng, 5 đảng viên và giám sát 2 tổ chức Đảng, 3 đảng viên; chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức Đảng, 13 đảng viên và giám sát 10 tổ chức Đảng, 15 đảng viên.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai tham gia góp ý tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai tham gia góp ý tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ khẳng định: Các đợt kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và khắc phục. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực hơn, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Năm 2019, Đảng bộ huyện Đak Pơ không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Đảng bộ TP. Pleiku hiện có 8.700 đảng viên, 66 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (28 Đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ trực thuộc). Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy luôn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, 3 đoàn giám sát; các cơ quan chuyên trách giúp việc của Thành ủy cũng xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. “Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chỉ ra rất nhiều sai sót ở các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời uốn nắn và chỉ đạo khắc phục, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây là việc làm cần thiết để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku thông tin.
Ở huyện Phú Thiện, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Nhờ vậy, hiệu quả công tác kiểm tra, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; nội dung, phương pháp kiểm tra có nhiều đổi mới, nhất là việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về quy hoạch bồi dưỡng cán bộ phục vụ đại hội Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện Trần Công Hoan cho biết: “Năm 2019, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Các chủ trương, nhiệm vụ lớn của huyện hoàn thành đều có một phần đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng”.
Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Năm 2019, cấp ủy và các tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 885 tổ chức Đảng và 4.826 đảng viên (tăng 120 tổ chức Đảng và 1.750 đảng viên so với năm 2018); giám sát chuyên đề 529 tổ chức Đảng và 2.112 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 253 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra 25 tổ chức Đảng và 107 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tăng 12 tổ chức Đảng, 14 đảng viên so với năm 2018); qua kiểm tra đã kết luận 24 tổ chức Đảng, 106 đảng viên có vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trình độ, năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu công việc; các tổ chức Đảng quan tâm chưa đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng kiểm tra cấp ủy cơ sở còn hạn chế, các kết luận chưa rõ ràng, việc đôn đốc khắc phục hạn chế chưa tích cực. Cùng quan điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang nhận định: Quá trình kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm; việc phát hiện tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để có kế hoạch kiểm tra kịp thời còn lúng túng; công tác theo dõi về diễn biến tư tưởng đảng viên còn hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 diễn ra mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định: Ủy ban Kiểm tra các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy nào mà Ủy ban Kiểm tra hoạt động tích cực, có hiệu quả thì Đảng bộ đó trong sạch vững mạnh. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc nhiệm vụ, chức trách của mình thật đầy đủ, hoạt động hiệu quả; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan để tham mưu tốt cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu đề ra, nhất là thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại đội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.