.
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

Thứ Ba, 14/01/2020, 06:35 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 13-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương tại Đà Nẵng, Vụ Địa phương II tại TP. Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 
Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phân tích kỹ việc Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2019. Đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, tìm giải pháp để khắc phục trong năm 2020.
 
 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung
 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong toàn Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án của Trung ương liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội, như: chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chủ trương chuyển đổi cây trồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... 
 
Bên cạnh đó, chủ động ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách riêng phù hợp với tình hình của tỉnh, như: việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Nông hội” gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới. Đặc biệt, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết quan trọng về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.
 
Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên...
 
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, tham gia góp ý đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đi sâu phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế đối với cá nhân từng đồng chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách; từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.
 
TRẦN DUNG 
 
.