Từ khóa: giảm tỷ lệ hộ nghèo

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Gia Lai quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm

Gia Lai quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm

(GLO)- Sáng 5-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.