Gia Lai: Hướng dẫn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 318/SKHCN-CCTĐC về việc phổ biến “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” của Bộ KH-CN.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996), Bộ KH-CN đã ban hành “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18-12-2019) và “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17-3-2021).

 Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Ảnh: Quang Tấn
Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường cần liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH-CN) tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Ảnh: Quang Tấn


Sở KH-CN phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến đo lường biết để thực hiện. Nội dung các văn bản: Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 996, Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 13-3-2020 của UBND tỉnh về triển khai Đề án 996 tại tỉnh Gia Lai; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18-12-2019, Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17-3-2021 của Bộ KH-CN, các tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Sở KH-CN tại địa chỉ: https://skhcn.gialai.gov.vn/Documents.aspx/; của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ http://tccl.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/71/ và các trang thông tin Chính phủ, bộ, ngành có liên quan.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, đề nghị đăng ký với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH-CN) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ thực hiện theo quy định.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến các thông tin trên đến tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý được biết. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các hội đại diện cho doanh nghiệp phổ biến các thông tin trên đến hội viên được biết.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm