Gia Lai ban hành quy định về mô hình thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 195/QĐ-UBND ban hành quy định về mô hình thôn thông minh và tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các quy định tại Quyết định 195 là căn cứ để xét công nhận mô hình thôn thông minh; đánh giá mức độ đạt các điều kiện, tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình thôn thông minh; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xét khen thưởng trong phong trào Gia Lai chung sức xây dựng NTM.

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Chư Krêy, huyện Kông Chro. Ảnh: Đức Thụy

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Chư Krêy, huyện Kông Chro. Ảnh: Đức Thụy

Cụ thể, mô hình thôn thông minh là một cộng đồng xóm, thôn ở các xã vùng nông thôn sử dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số, tận dụng các thế mạnh và cơ hội của địa phương để phát triển bền vững. Xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu là xã đã được công nhận NTM nâng cao và đáp ứng các tiêu chí bắt buộc và tiêu chí tự chọn kèm theo Quyết định 195.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo xử lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ địa phương thực hiện các tiêu chí. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này và hướng dẫn của các sở, ban, ngành chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; chỉ đạo tổ chức đánh giá công nhận mô hình thôn thông minh; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tuyên truyền các quy định về tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục I: Quy định về mô hình thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh

Phụ lục II: Quy định tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.