Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai: An Khê nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đã xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Những kết quả đạt được sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thị xã An Khê hiện có 3 lãnh đạo và 6 kiểm sát viên. Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã cử 7 lượt cán bộ, kiểm sát viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hiện nay, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Viện KSND thị xã có 1 thạc sĩ, 4 người đang học cao học, 4 người có trình độ đại học; về trình độ lý luận chính trị, cao cấp có 3 người, trung cấp có 1 người và 2 người đang học trung cấp chính trị tại Trung tâm Chính trị thị xã.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Hồng Duyên chia sẻ: “Tôi công tác tại Viện KSND thị xã từ năm 2010 đến nay. Nhờ lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện, tôi được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do ngành tổ chức. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi công việc để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Hiện tôi đang theo học lớp thạc sĩ Luật. Bên cạnh đó, từ tháng 8-2022 đến nay, tôi và 1 đồng nghiệp tham gia học lớp trung cấp chính trị tại Trung tâm Chính trị thị xã An Khê do Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức. Các lớp đào tạo giúp tôi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc ngày càng tốt hơn”.

Viện trưởng Viện KSND thị xã An Khê Diệp Công Trường cho biết: Những năm qua, đơn vị chỉ đạo tập trung thực hiện tốt khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong tiến trình cải cách tư pháp”. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; thực hiện tốt quy chế dân chủ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cơ quan nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ngành, cấp trên khen thưởng.

Thị ủy An Khê quán triệt nghị quyết tới cán bộ toàn thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Thị ủy An Khê quán triệt nghị quyết tới cán bộ toàn thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Tại xã Thành An, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng được chú trọng thực hiện. Nhờ đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã không ngừng được nâng lên. Hiện nay, xã có 20 cán bộ, công chức. Trong 10 cán bộ chuyên trách, trình độ chuyên môn có 9 đại học và 1 trung cấp; trình độ lý luận chính trị có 2 cao cấp, 7 trung cấp và 1 sơ cấp; 100% công chức đã qua bồi dưỡng lớp quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Điệp-Bí thư Đảng ủy xã Thành An-cho hay: “Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy xã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, xã quan tâm tạo nguồn thông qua việc tiếp nhận con em người địa phương có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên tham gia các vị trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, ban nhân dân thôn, các chi hội đoàn thể; đồng thời, bố trí vào các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhằm rèn luyện các kỹ năng cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng và tạo nguồn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở xã”.

Theo ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê: Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã tiếp tục cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Chính trị thị xã đã mở 53 lớp với 3.154 học viên tham gia học tập. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn thị xã.

Năm 2020, 100% cán bộ, công chức thị xã tốt nghiệp THPT; 96,23% có trình độ đại học trở lên (thạc sĩ chiếm 13,77%); 34,78% cán bộ diện quy hoạch vào cấp ủy thị xã có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Cán bộ cấp xã có 98,11% tốt nghiệp THPT; 96,23% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90,57% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đối với công chức cấp xã, 98,97% tốt nghiệp THPT, 100% có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên. Đến năm 2022, 100% cán bộ, công chức thị xã tốt nghiệp THPT; 97,69% có trình độ đại học trở lên, (thạc sĩ chiếm 16,92%); 48% cán bộ diện quy hoạch vào cấp ủy thị xã có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và các tổ chức chính trị-xã hội đạt vững mạnh.

Đồng bộ các giải pháp

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thị xã An Khê đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định với cơ cấu hợp lý. Phấn đấu đến năm 2030 có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) làm lãnh đạo chủ chốt hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác…

Để đạt mục tiêu đề ra, Thị ủy An Khê đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Từ đó, tăng cường vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cán bộ bộ phận một cửa thị xã An Khê giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Minh

Cán bộ bộ phận một cửa thị xã An Khê giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Minh

Nêu giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê-cho rằng: Thị ủy tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Rà soát trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ từ thị xã đến cơ sở, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Cũng theo ông Phước, Thị ủy kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định gắn với thực hiện tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tinh giản biên chế. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh hình thức. Cấp ủy các cấp thường xuyên tự kiểm tra, tự đánh giá công tác cán bộ, thực hiện cấp trên kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan, tổ chức, giám sát của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ và theo chuyên đề. Phát huy vai trò của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở và Nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh tại hội nghị giao ban công tác PCTN, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đak Đoa gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Đak Đoa gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Nhờ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước nên huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ xã làm bí thư chi bộ thôn, làng: Chủ trương đúng, hiệu quả cao

Cán bộ xã làm bí thư chi bộ thôn, làng: Chủ trương đúng, hiệu quả cao

(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện chủ trương đưa cán bộ xã về làm bí thư chi bộ thôn, làng. Chủ trương đúng đắn này đã mang lại hiệu quả cao khi những bí thư chi bộ thôn, làng phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, được người dân tín nhiệm.

Củng cố niềm tin, tạo động lực giảm nghèo - Kỳ 1: Ngày hội gắn kết nghĩa tình

Củng cố niềm tin, tạo động lực giảm nghèo - Kỳ 1: Ngày hội gắn kết nghĩa tình

(GLO)- Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã củng cố niềm tin, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Chỗ dựa tin cậy ở cơ sở

Chỗ dựa tin cậy ở cơ sở

(GLO)- Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình để trở thành chỗ dựa tin cậy của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Thanh Bình tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh vào sáng 12-6 nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.