Công đoàn Sở Công thương phát động phong trào thi đua năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực điều hành của Đảng ủy, cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành Công thương đều hoàn thành so với Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 28.890 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 16,49%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.643 tỷ đồng (vượt 5,46% so với kế hoạch, tăng 19,05%); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 140 triệu USD (tăng 40% kế hoạch). Năm 2022, Công đoàn cơ sở Sở Công thương đã phát động các phong trào thi đua; vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, góp phần ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Tại hội nghị, Công đoàn Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức ngành Công thương năm 2023; thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết các nội dung như cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 31.620 tỷ đồng (tăng 9,45% so thực hiện năm 2022); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng, tăng 20,48% so thực hiện năm 2022; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, tăng 3,03% so thực hiện năm 2022; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 110 triệu USD, tăng 10% so về thực hiện năm 2022. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến thương mại. 

Phấn đấu 100% công chức, viên chức tham gia đầy đủ các buổi học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; tập thể cơ quan Sở được UBND tỉnh hoặc Bộ Công thương tặng cờ thi đua; nâng cao hiệu quả công tác, chú trọng công tác cải cách hành chính và chi tiêu trong cơ quan, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động…

Lãnh đạo Sở Công thương trao Giấy khen cho 6 tập thể đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Vũ Thảo
Lãnh đạo Sở Công thương trao giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương tặng giấy khen cho 6 tập thể và 31 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm