Từ khóa: công bố

Công bố kết quả khảo sát thực hiện thủ tục hành chính

Công bố kết quả khảo sát thực hiện thủ tục hành chính

(GLO)- Ngày 3-11, VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USADID) tổ chức công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành năm 2021.