Chư Pưh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đảng bộ huyện Chư Pưh có 40 tổ chức cơ sở Đảng với gần 1.750 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; sửa đổi và bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; ban hành các quy trình, quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát…

Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương như: Quyết định số 89-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của UBKT Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Ông Phan Khắc Tiệp-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy-cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng nguyên tắc, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ngày càng nâng lên. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng và 12 đảng viên (tăng 2 tổ chức Đảng và 6 đảng viên so với năm 2022).

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ đối với 18 tổ chức Đảng, cơ quan trực thuộc theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 2 đoàn giám sát đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu (thứ 2 từ trái sang) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho các cá nhân. Ảnh: T.N

Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Huy Châu (thứ 2 từ trái sang) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng” cho các cá nhân. Ảnh: T.N

Cũng theo ông Tiệp, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân, xử lý kỷ luật các trường hợp đảng viên vi phạm, góp phần phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm việc đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá.

Trong năm qua, 10 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quản lý phải tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn kê khai, xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của những đối tượng theo đúng trình tự, quy định.

Cùng với đó, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã kiểm tra 46 đảng viên và giám sát chuyên đề 42 đảng viên. Các Đảng ủy cơ sở kiểm tra 18 tổ chức Đảng và 32 đảng viên; giám sát chuyên đề 16 tổ chức Đảng và 31 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với 17 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thu, chi đảng phí đối với 17 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 13 tổ chức Đảng và 24 đảng viên.

Theo ông Lê Đình Sơn-Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa: “Đảng ủy xác định lấy kiểm tra, giám sát làm thước đo để đánh giá cán bộ, gắn với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên.

Các chi bộ đều bám sát và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy, lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng ở thôn, làng, tổ dân phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên”.

Quang cảnh khu vực trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Quang cảnh khu vực trung tâm huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Còn ông Ksor Bum-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hla thì cho biết: Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy xã đã tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng thời, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ gắn với quy hoạch các chức vụ trong hệ thống chính trị cơ sở.

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã duy trì thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên hàng năm theo quy định. Đồng thời, việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đảng viên.

Năm 2023, Đảng bộ huyện có 26 đảng viên bị thi hành kỷ luật (tăng 7 trường hợp so với năm 2022), trong đó, kỷ luật khai trừ 3 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 17 trường hợp.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huy Châu thông tin: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo quy định của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Chư Prông lan tỏa việc học và làm theo Bác

Chư Prông lan tỏa việc học và làm theo Bác

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) ngày càng đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả.

Đảng bộ thị trấn Ia Ly phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đảng bộ thị trấn Ia Ly phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Đảng bộ thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Cờ Tổ quốc ở Trường Sa

Cờ Tổ quốc ở Trường Sa

(GLO)- Mới đây, Bảo tàng tỉnh Gia Lai sưu tầm được 1 lá cờ Tổ quốc do đoàn công tác của tỉnh đi thăm Trường Sa về trao tặng. Những câu chuyện ý nghĩa xung quanh chuyến đi này được ông Vũ Tiến Anh-Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chia sẻ với chúng tôi.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chiều 17-5, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đảng viên Chi bộ Hành chính-Công nghệ thông tin thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.