Trao giải 2 cuộc thi về xây dựng Đảng: Củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội

Trao giải 2 cuộc thi về xây dựng Đảng: Củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Chiều 12-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi “Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023”.
Bóng ma FULRO ám ảnh dân lành

E-magazineBóng ma FULRO ám ảnh dân lành

(GLO)- Không nghi ngờ gì nữa, vụ khủng bố đẫm máu vào trụ sở Công an 2 xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đak Lak) và giết người vô cớ mà nhóm đối tượng thực hiện rạng sáng 11-6-2023 do bọn phản động giật dây, không phải bức xúc cá nhân. Hành vi manh động tàn ác là cách làm quen thuộc của tổ chức FULRO gần 60 năm trước đến nay. Đã có không ít dân lành Tây Nguyên chết oan uổng bởi sự tàn ác của bọn phản động này, nhất là những năm 1975 đến 1992 khi FULRO được thế lực chống phá Việt Nam dung dưỡng trong những cánh rừng ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Báo chí xung kích đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí xung kích đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong những năm gần đây, khi mạng xã hội bùng nổ, cạnh tranh thông tin với báo chí chính thống đã xuất hiện một số thuật ngữ mới để chỉ một loại hình “báo chí”, trong đó có cụm từ... “báo chí công dân” và nhà báo “hai mặt”. “Báo chí công dân” trở thành mảnh đất màu mỡ để cho nhà báo “hai mặt” tung hoành, thỏa thích nêu cái gọi là “chính kiến”; ở đó, nói là “phản biện”, nhưng thực chất lại là nêu những quan điểm sai trái, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận lịch sử, bôi đen chế độ.

Văn học nghệ thuật Gia Lai xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn học nghệ thuật Gia Lai xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Gia Lai hiện có 70 nhà thơ, nhà văn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Với năng khiếu và nỗ lực sáng tác, các tác giả đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về đất và người Gia Lai; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chồng chéo, thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tạo kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Vững vàng thế trận toàn dân trên không gian mạng

Vững vàng thế trận toàn dân trên không gian mạng

(GLO)- 

Thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Pưh vì nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu đã bán hết tài sản để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan mong hưởng cuộc sống sung sướng “không làm mà vẫn có ăn”. 

 Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

(GLO)- Lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung kích động một số tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo có tư tưởng vọng ngoại, bất mãn chế độ, chống đối hòng làm mất niềm tin của Nhân dân hoặc cố tình đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề tôn giáo.
 Cần nhận diện những góp ý chân thành với quan điểm sai trái, thù địch

Cần nhận diện những góp ý chân thành với quan điểm sai trái, thù địch

(GLO)- Trong quá trình hình thành phát triển, truyền bá, vận dụng và phát triển của bất kỳ học thuyết, lý luận nào cũng là một quá trình phức tạp, nhiều biến đổi, phân hóa, có sự hiểu đúng và hiểu sai, có sự đấu tranh lẫn nhau trong cùng một khuynh hướng, trường phái, có cả bên trong, lẫn bên ngoài. Ở những thời điểm bước ngoặt, có nhiều thay đổi, cái cũ cái mới đan xen nhau tồn tại, sự biến chuyển xã hội có nhiều phức tạp, thì tư tưởng, nhận thức, thái độ cũng thường có nhiều vấn đề đặt ra nhiều chiều, cần giải quyết.
Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”

Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”

(GLO)- Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.