.

Hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018

Thứ Ba, 13/03/2018, 15:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 12-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2018.     
 

 

Ảnh: Huy Bắc
Ảnh: Huy Bắc
 
     
Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Đồng thời hướng dẫn, triển khai các đơn vị thuộc quyền thực hiện nghiêm Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Tính đến hết tháng 12-2017, toàn tỉnh đã tổ chức biên chế, sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị dự bị động viên, quân số sắp xếp đạt 99,7%; tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị đạt 98,3 % so với chỉ tiêu giao...
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp trong công tác xây dựng, đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên. Cụ thể, để thực hiện tốt việc tổ chức hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2018, các địa phương, đơn vị cần hiệp đồng chặt chẽ theo phân cấp, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; huấn luyện quân nhân dự bị theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị dự bị động viên, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu đáp ứng được yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
         
Huy Bắc
.