.

Kiểm tra giáo dục quốc phòng và an ninh tại Quân đoàn 3

Chủ Nhật, 24/07/2016, 13:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Mấy đây, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN) Trung ương kiểm tra công tác GDQPAN tại Quân đoàn 3.
 

Ảnh: Duy Hiển
Ảnh: Duy Hiển

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chú trọng quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Hội đồng GDQPAN Trung ương về công tác GDQPAN; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác GDQPAN trên địa bàn đóng quân, tạo điều kiện tốt nhất về vũ khí trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học chuyên dùng và thao trường bãi tập, trường bắn cho công tác GDQPAN; làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống tài liệu, văn bản có liên quan, giáo án bài giảng và cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN. Năm 2015, Quân đoàn mở được 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 317 đồng chí cán bộ đối tượng 2; 6 tháng đầu năm 2016, mở được 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cho gần 700 đồng chí cán bộ đối tượng 3, 4.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên-Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Thư ký Hội đồng GDQPAN Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác GDQPAN thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQPAN Trung ương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN và công tác GDQPAN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn và nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về QPAN đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Duy Hiển

.