Từ khóa: Chính phủ

Sâm 'quốc bảo' Việt là sâm gì?

Sâm 'quốc bảo' Việt là sâm gì?

Sâm Việt được coi là 'quốc bảo'. Chính phủ cũng đã đưa ra chương trình, định hướng phát triển sâm Việt với nhiều kỳ vọng. Nhưng để kỳ vọng đó trở thành hiện thực còn rất nhiều việc phải làm.
'Cò' bất động sản 'bất lương' sẽ hết đường sống?

'Cò' bất động sản 'bất lương' sẽ hết đường sống?

Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Với quy định này cò đất sẽ không còn cơ hội thổi giá, thao túng, làm loạn thị trường.