• Muốn dân đồng thuận tăng giá điện, cần minh bạch khoản lỗ 31.000 tỉ đồng
  • Cơ hội xuất khẩu nông sản hữu cơ sang Hàn Quốc
  • Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Muốn dân đồng thuận tăng giá điện, cần minh bạch khoản lỗ 31.000 tỉ đồng

Than, nhập 300 USD/tấn, đang được bán cho điện chỉ 90 USD/tấn. Kể cả như thế, Tập đoàn điện lực vẫn báo lỗ 31.000 tỉ và đã đề nghị tăng giá điện.

Cơ hội xuất khẩu nông sản hữu cơ sang Hàn Quốc

(GLO)- Thông qua sự kết nối của Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, 2 doanh nghiệp Hàn Quốc đã xúc tiến chương trình hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ với Công ty TNHH một thành viên Tiêu đỏ Gia Lai và Công ty TNHH Toàn Nguyễn Gia Lai. Đây là tiền đề quan trọng để đưa nông sản hữu cơ xuất xứ từ Gia Lai sang thị trường Hàn Quốc.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

(GLO)- Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 hướng tới mục tiêu xuất nhập khẩu phát triển bền vững, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(GLO)- Ngày 1-12, Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3945/VP-KTTH về triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

.